Riigihanked

Hankijale

Nõustamine erinevates hankemenetluse etappides. Hankemenetluse läbiviimine vastavalt riigihangete seadusele ja hankija vajadustele. Riigihangete registris hankemenetluse läbiviimine ja vajalike aruannete ja aruannete lisade esitamine. Vaidlustusega seotud dokumentide koostamine (Eelarve koostamine, lepingu koostamine).
Pakkujale

Nõustamine

Pakkumuse osaline või terviklik koostamine

Hankija poolt koostatud hankedokumentide ja otsuste vastavuse hindamine riigihangete seadusest lähtudes

Vaidlustusega seotud dokumentide koostamine ja esindamine vaidlustuskomisjonis