Projektijuhtimine ja konsulteerimine

Pakkume projektijuhitimis teenust alates projekteerimisest.

Koostame ehitustööde eelarve ja pakkume Tellijale prognoositav rahavajaduse graafik . Ehitus protsess on jagatud osadeks ning ajajoonel on teada prognoositavad kulud sellega Tellijal on võimalus planeerida oma finantsid ning reaalselt hinnata oma võimalused.

Ehitamise käigus planeerime ja organiseerime tööd pideva ja kiire liikumist vältimas võimalikud ja ebavõimalikud vead, kontrollides projektijärgset ehitust, tehnoloogilised nõuded ning vastavust normidele.

Koostame ja valmistame ette teostusdokumentatsioon kasutusloa saamiseks.

Konsulteerimine, on Tellija poolne esindamine tehnilistes küsimustes, lahendades projektilahendused projekteerimise staadiumis, eelarve koostamine, hinnapakkumiste korjamine ning pakkujate kvalifitseerimine ja lepingu sõlmimine ehitustööde teostamiseks. Ehitustööde läbiviimine ning garantiajal kontroll.

Eraldi pakkume arendus projektide projektijuhtimis teenust.