Kredexi tehniline konsulteerimine

Koostöös Toetuse saajaga Määrusele vastavate ehitushangete ettevalmistus ja hangete läbiviimine ning seonduv Toetuse saaja nõustamine. Sealhulgas ettevalmistus ehitusettevõtjatelt pakkumuste küsimiseks, hindamaks, milliseid töid on täpsemalt vajalik ehitustöödeks tellida ja vajalike dokumentide hankimine ning koostamine, hinnakalkulatsioonid, ehituseelarve koostamine, pakkumuste küsimine, saadud pakkumiste täpsustamine, võrdlemine ning analüüs, Toetuse saajale otsuste tegemiseks hinnangute ja arvamuse esitamine ja seonduv Toetuse saaja konsulteerimine.

https://kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/rekonstrueerimistoetus-2020